Kraftig ökning av näthandeln

Handel via internet, telefon och postorder ökade med 13 procent i fjol och omsatte nästan 17 miljarder svenska kronor. Näthandeln ökade med en tredjedel och stod för större delen av uppgången.

- Näthandeln har varit på runt 2,5 procent av den totala detaljhandeln. Men den kommer att öka, säger e-handelsansvariga Linda Hedström på Svensk Handel till Sydsvenskan.

För 2007 är prognosen att näthandeln ska omsätta 15,2 miljarder svenska kronor.