Näthandeln fortsätter att växa så det knakar

Antalet lönsamma e-handelsföretag på nätet har ökat kraftigt och omsättningen inom de populäraste branscherna har nästan fördubblats på ett år. Fortfarande är resor, musik och böcker vanligast, men hemelektronik kommer starkt.

E-butikerna har blivit fler, bättre och lönsammare. I den färska rapporten E-handel 2.0 konstaterar Handelns Utredningsinstitut, HUI, att näthandlarna blivit konkurrenter att räkna med för den fysiska handeln.

68 procent av näthandelsföretagen är lönsamma idag, jämfört med endast 41 procent för två år sedan, enligt rapporten. Av de 24 procent som går med förlust (8 procent svarade vet inte), beräknar nästan hälften att de är lönsamma om ett år. Men knappt en tredjedel uppger också att de inte har någon avsikt att bli lönsamma på nätet.

Samtidigt har nätshoppandet klivit upp i åldrarna. Det är fortfarande kategorin 20–29 år som handlar mest, 74 procent nu mot 69 procent 2005. Men användandet ökar mest i gruppen 40–49 år, där 60 procent shoppar på nätet, mot 48 procent för ett år sedan.

När nätkunderna tillfrågades om orsaken till att deras handel sker på nätet, var priset den i särklass viktigaste anledningen. Men när HUI frågar företagen i sin panel, uppges företagets trovärdighet vara den enskilt viktigaste framgångsfaktorn. Priset rankas sist av sju faktorer. Trovärdigheten är också en anledning till att flera nätföretag väljer att även öppna fysiska butiker, tror Jonas Arnberg.

– Det har med trygghetsaspekten att göra. När kunden ska lämna ut kontonummer är trygghet viktigt, som tydliga villkor och en tydlig hemsida. Men även att det finns en fysisk butik dit man kan vända sig.

Musik är fortfarande en av de mest köpta produkterna på nätet, tillsammans med böcker, hemelektronik och kläder. Antalet nätbutiker under kategorin böcker, medievaror och datorutrustning har enligt SCB ökat från 109 stycken år 2003 till 285 stycken i år.