E-handeln växer vidare

HUI och Svenska Posten publicerade igår e-barometern för första kvartalet 2007. Handeln över internet ökade med 28 procent i Sverige under perioden.

E-handelns försäljning fortsätter att växa kraftigt
Under årets första kvartal steg omsättningen med 28 procent. E-handeln växer kraftigare än övrig detaljhandel och fortsätter därmed att ta marknadsandelar.

E-handlarna är också fortsatt positiva, 60 procent bedömer att försäljningen kommer att öka. Optimismen har emellertid avtagit något. Hos konsumenterna syns däremot ingen avmattning. 83 procent menar att de kommer att handla på internet under det kommande halvåret.

  • E-handelsförsäljningen av detaljhandelsvaror riktad mot konsument steg under första kvartalet 2007 med 28 procent.
  • E-handelns omsättning av den totala detaljhandeln år 2007 beräknas slå nytt rekord.
    E-handlarna är förhoppningsfulla inför framtiden men optimismen är något lägre än vid föregående e-barometer.
  • E-konsumenten betalar oftast för sina köp med kontokort men skulle helst vilja använda sig av fakturabetalning, alternativt överföring via internetbank.
  • Det vanligaste internetköpet ligger i intervallet 200-500 kronor och den samlade helårskonsumtionen över internet ligger i de flesta fallen i intervallet 2000-5000 kronor per år.