E-handeln fortsatt stark

E-handeln är fortsatt intressant för kunderna. Under årets andra kvartal ökade e-handeln med 21 procent i Sverige.

Försäljningstillväxten är mer än dubbel mot traditionell handel och tre av fyra företag tror på en ökning av e-försäljningen under årets andra halvår. Det framgår av E-barometern från Handelns Utredningsinstitut, HUI.

E-handelns starka utveckling håller i sig. En viss avmattning har visserligen skett vilket är naturligt med tanke på den starka tillväxt vi sett tidigare. Både företag och kunder ser också ljust på framtiden vilket gör att vi kan vänta oss att e-handeln fortsätter att ta andelar av den traditionella handeln. Undersökningen visar också att leveransen är avgörande för en framgångsrik e-handel. Både kunder och företag är överens om att leverans ända hem är det viktigaste vid köp via internet medan kunderna också prioriterar snabbhet, säger HUI.