2010 det starkaste året hittills för e-handeln

Svenskarna e-handlade för 25 miljarder kronor under 2010. Det visar E-handelsbarometern. Under fjärde kvartalet ökade e-handeln rejält. Försäljningen via nätet steg under kvartalet med 15,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009. Omsättningen för helåret 2010 uppgick till 25 miljarder kronor, en ökning med 13,1 procent jämfört med året innan.

Uppgången i årets e-handel var den största sedan 2008. Handeln på nätet utgör idag cirka 4,6 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln. Det framgår av E-handelsbarometern som sammanställs av Posten och Handelns utredningsinstitut, HUI.

Den kraftiga tillväxten för e-handeln under 2010 beror framförallt på att näthandelns aktörer gör det allt enklare för privatpersoner att vara smarta konsumenter. Allt fler konsumenter anser att det blir bekvämare och mer prisvärt att köpa en vara på nätet än i butik, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på Posten, i ett uttalande.

  • E-handelns försäljning steg under fjärde kvartalet 2010 med 15,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2009.
  • Omsättningen 2010 uppgick till 25 miljarder kronor, vilket är en ökning med 13,1 procent sedan 2009.
  • E-handeln utgör idag cirka 4,6 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
  • Allt fler konsumenter e-handlar allt oftare. 43 procent e-handlar minst en gång i månaden, en ökning med sju procentenheter sedan fjärde kvartalet 2009.
  • Internethandeln via mobiltelefon har nästan fördubblats på ett år och 3 av 10 konsumenter kan tänka sig att handla på nätet via mobiltelefonen. Av de konsumenter som har en smartphone har 19 procent någon gång handlat varor via sin mobiltelefon
  • 23 procent av företagen har i stor eller relativt stor utsträckning anpassat sina webbplatser för att underlätta för kunderna att handla varor via sina mobiltelefoner. Det är en ökning med sju procentenheter sedan förra mätningen för ett år sedan.