Ljusa utsikter för e-handeln i EU och USA

Framtiden är fortsatt ljus för e-handeln inom EU och USA.

De närmaste 5 åren uppskattar analysföretaget Forrester att den total tillväxten kommer att ligga på 11 procent per år i Västeuropa och 10 procent i USA. Omsättningen på e-handeln väntas inom EU nå 114 miljarder euro år 2014 och 249 miljarder euro i USA.

En ännu starkare tillväxttakt kommer att ske i länder där e-handeln inte är lika utbyggd, som t ex Spanien där tillväxten uppskattas till 20 procent per år.

Stora konsumentskillnader råder mellan Syd- och Nordeuropa, i Storbritannien e-handlar hälften av befolkningen regelbundet medan bara 10 respektive 11 procent av spanjorerna och italienarna  e-handlar regelbundet.