E-handeln växer fem gånger så snabbt

Internethandeln växte under andra kvartalet 2010 med 10,7 procent, vilket är fem gånger mer än handeln som helhet, vilken bara växte med dryga två procent. Detta innebär att internethandeln kommer att utgöra 4,5 procent av hela detaljhandelns omsättning vid slutet av 2010, spår Handelns utredningsinstitut. I pengar kommer e-handeln omsätta 24 miljarder svenska kronor under 2010.

Optimismen inför det kommande året är stor, hävdar HUI. Enligt Handelns utredningsinstitut tror 77 procent av företagen att försäljningen kommer att öka under det närmaste halvåret.