E-handeln åtnjuter stark tillväxt under 2011

Försäljningssiffror från första kvartalet 2011 visar på fortsatt stark tillväxt inom E-handelsbranschen.

Försäljningen ökade med hela 10,1 procent första kvartalet 2011. Detta enligt en senaste E-barometern, en undersökning gjord av svenska Posten i samarbete med Svensk detaljhandel och Handelns utredningsinstiut. Vidare säger undersökningen att den starka tillväxten kommer att fortsätta under hela året. 

Hemelektronik, kläder/skor och media står tillsammans för 58 procent av e-handelsmarknaden. Bland de tre är det hemelktroniken som står för den största tillväxten med en tillväxt på 12 procent.