Nordbor flitigast att handla på nätet

91 procent av invånarna i de nordiska länderna har handlat på nätet det senaste året. Det är mest i Europa.
Undersökningen kommer från EU-kommissionen, som konstaterar att det fortfarande är få som e-handlar från ett annat EU-land. Från 2006 till 2008 har andelen konsumenter som e-handlar inom EU ökat från 27 procent till 33 procent samtidigt som siffran för gränsöverskridande handel står kvar på sju procent.

Andelen e-handlar är nästan dubbelt så hög i de nordiska länderna som i länder som Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Där handlar 50 procent på nätet.

Enligt EU-kommissionen finns det språkliga, praktiska och lagmässiga hinder som håller tillbaka utvecklingen.