Distanshandeln omsätter 7,6 miljarder euro

Mer än var femte nordbo handlar på nätet eller via postorder varje månad. Enligt Postens nya undersökning, "Distanshandeln i Norden 2009", är det 21 procent av befolkningen i Danmark, Norge, Finland och Sverige som väljer att handla på distans regelbundet.

Bäst i grenen är danskarna, där var tredje handlar regelbundet på distans. Sist kommer finländarna, där bara fyra procent säger sig handla över internet eller via postorder. I Norge är siffran 26 procent och i Sverige 20 procent.

Omsättningen från distanshandeln uppgick enligt Postens undersökning till 7,6 miljarder euro. Undersökningen omfattar "varor", alltså inte tjänster såsom resor och liknande.

Posten har tidigare gjort liknande undersökningar, men inte tidigare på nordisk nivå. Det går därför inte att säga något om tillväxten av disthanshandeln, men Postens kommunikationsdirektör säger i ett pressmeddelande att den svenska distanshandeln har vuxit kraftigt och han gör bedömningen att samma utveckling har skett i övriga nordiska länder.