E-handel mellan företag allt populärare

E-handeln mellan svenska företag ökade med 13 procent under 2008, visar ny statistik.
Det är Nätverket för elektroniska affärer, Nea, som mäter företagens e-handel med varandra. Ökningen var som starkast under det fjärde kvartalet 2008, då e-handeln växte med 8,5 procent.

Ännu mer växer företagens användning av e-fakturering, som under året ökat med 32 procent. Många företag har redan en stor andel av sina inköp elektroniskt och går nu vidare med att ställa krav på sina leverantörer, konstaterar Nea.

Prognosen för 2009 är att uppgången kommer att fortsätta i samma takt, bland annat för att lågkonjunkturen spås sätta e-affärer i ytterligare fokus.