Internetreklam på frammarsch

Nätet forstätter att vara den snabbast växande annonskanalen och får dessutom draghjälp av nya annonsmöjligheter genom dataspel och mobiltelefoner. År 2012 väntas nätannonseringen uppgå till 9 miljarder kronor. Därmed skulle den bli dubbelt så stor som tevereklamen.

För nionde året släpper konsult- och revisionsföretaget Price Waterhouse Coopers, PWC, sin rapport ”Entertainment & Mediaindustry Outlook”.

Över 50 länder ingår i undersökningen som tittar särskilt på utvecklingen inom tv-, internet- och mobilannonsering.

Rapporten, som är en prognos över de kommande fem åren inklusive innevarande år, ger en optimistisk utblick över den globala medieutvecklingen.

"2007 var ett år av stark tillväxt, och vi förutspår att de kommande fem åren fortsätter i den riktningen” säger James O’Shaughnessy och Marcel Fenez från ­affärsområdet Global E&M Practice. ”Det som ligger framför oss är däremot stora förändringar inom konsumentbeteende -särskilt i de yngre internetgenerationerna - vilket får stora effekter på mediekonsumtionen.”

Enligt prognosen för internet- och mobilmarknadsföring, som i denna undersökning har klumpats ihop, kommer Europa, Mellanöstern och Asien (EMEA, där Västeuropa står för 95 procent av omsättningen) att gå om USA:s mediemarknad 2012 med en omsättning på totalt 46,2 miljarder dollar jämfört med USA:s 44,5 miljarder dollar. Redovisas ­mobilreklamen separat väntas denna omsätta 5,2 respektive 4,9 miljarder dollar samma år med en snittillväxt på 40 procent i USA och 51,4 procent i EMEA-regionen per år.

Enligt PWC:s prognos för den svenska marknaden går investeringarna i internet- och mobilreklam om tv-investeringarna nästa år för att 2012 omsätta dubbelt så mycket som tv-reklammarknaden.