Högt förtroende för e-handeln

Kundernas förtroende ökar och 85 procent av de skandinaviska e-butikerna förväntar sig bättre omsättning det närmsta året, enligt Dibs nya undersökning.
Svenskarna e-handlar som aldrig förr och det kommer vi att fortsätta med. Dibs e-handelsindex visar att konsumenternas förtroende för näthandeln ökar liksom förväntningarna på att handla mer över nätet.

Dibs undersökningen bygger på intervjuer under våren 2008 och visar också att:

Internetpenetrationen i Norden är 81 procent.

Det finns 13,2 miljoner aktiva nätkonsumenter i Norden mellan 15 och 65 år. I genomsnitt har dessa köpt för 6 251 kronor de senaste 6 månaderna.

46 procent av de nordiska konsumenterna förväntar sig öka sitt nätshoppande de kommande 12 månaderna. I Sverige räknar närmare hälften (48 procent) med att handla mer på nätet framöver.

E-handelsomsättningen (business to consumer) uppskattas till drygt 139 miljarder i Skandinavien räknat på helår och på närmare 169 miljarder i Norden.

90 procent av de skandinaviska e-butikerna anser att e-handel är lika säker som handel i fysiska butiker.