Guldår för e-handel

På ett år har antal inköp på nätet ökat med 93 procent i Europa. Men kunderna köper allt billigare saker varför värdet ökade med 42 procent.

Tradedoubler mäter försäljning på nätet via sitt annonsnätverk som spänner över 16 europeiska länder. Antal inköp ökade med 93 procent i april i jämförelse med samma period förra året. Under samma period ökade värdet av försäljningen med 42 procent. I praktiken sjönk ordervärdet med 26 procent i april.

Tradedoubler tolkar det som att kunderna hittar billigare varor på internet. Det segment som ökade mest i försäljningsvolym under perioden april 2004 till april 2005 var finansiella tjänster som ökade med 81 procent, ökningen för konsumentelektronik var 69 procent, telekom 71 procent och underhållning minskade med 7 procent samtidigt som resor och turism ökade med 64 procent.

Ytterligare ett år av fantastisk tillväxt i branschen är att vänta efter den här positiva starten på året ser 2005 och i takt med att antalet bredbandsanvändare fortsätter att stiga och konsumenternas tilltro till Internethandel ökar.