Kvinnliga produkter populära online

Försäljning av kosmetik och parfymer ökade med hela 58 % under 2004, datorförsäljningen ökade med 13 procent.

I den amerikanska e-handeln förra året observerade man en tydlig trend att försäljningsökningen för produkter som traditionellt köps av kvinnor har varit högre än den för typiskt manliga produkter.
Det tog sig uttryck i en 58 procentig ökning för kosmetik och parfymer under 2004, medan datorförsäljningen ökade med 13 procent. Den amerikanska e-handeln växte med 24 procent under förra året.