Uppfräschad och förbättrad produktsida

En rad förbättringar av produktisdan införs i nästa systemversion, både funktions- och designändringar införs.