Funktion för förvald fraktmetod i snabbkassan

En funktion för att välja förvald fraktmetod i snabbkassan implementeras i nästa systemversion.