Stark e-handel under julsäsongen 2012

Siffror från Klarna och DIBS visar på en rejäl julrusch. Hos Klarna ökade omsättningen under julen med drygt 19 procent jämfört med året före och hos DIBS ökade värdet av alla e-handelstransaktioner under julhandeln med 12 procent jämfört med samma period föregående år.

Julhandeln på nätet överträffade våra högt ställda förväntningar, säger Mathias Hedlund, operativ chef på Klarna. Att öka med drygt 19 procent på en så etablerad e-handelsmarknad som Sverige är extremt bra siffror.

DIBS E-handelsindex 2012 visade att konsumenter är optimistiska om sin e-handel för 2013. Av de svenska konsumenterna anger 84 procent att de ska behålla eller öka sin e-handel på nätet under 2013. Motsvarande siffra är 81 procent i Danmark och 77 procent i Norge.