Funktion för att masskopiera artiklar

Just nu utvecklar vi en funktion för att masskopiera/-länka artiklar mellan produktgrupper.