Förbättrat stöd för PayPal

Stödet förbättras för PayPal genom tätare integration mot deras IPN-meddelandesystem (Instant Payment Notification).