Driftsstörning

Vår serverleverantör utförde systemunderhåll under natten vilket medförde driftsstörningar ännu på morgonen och förmiddagen, vissa tjänster har varit svåra att nå under denna tid.