Unicode-stöd

Vid nästa systemuppgradering införs stöd för Unicode vilket innebär att fler språk och specialtecken kan användas i webbutiken.