Tre av fyra svenska e-handelsföretag säljer utomlands

Den svenska e-handeln blir allt mer global, tre av fyra e-handlare säljer till utlandet och 40 procent marknadsför sig aktivt i andra länder.

Utlandsförsäljningen går i första hand till de nordiska länderna – hela 86% av e-handelsföretagen har kunder i Finland men endast 19 procent utanför Europa. 

Enligt en ny e-handelsrapport från Svensk Handel säljer 75 procent av de svenska e-handelsföretagen till utlandet, jämfört med förra året då siffran låg på 60 procent. Företagen är också mer aktiva i sin marknadsföring. 40 procent av dem uppger att de marknadsfört sig utanför Sverige och det är en fördubbling på tre år.

Även konsumenterna blir allt mer globala i sitt e-handlande – ungefär en tredjedel av de tillfrågade har handlat från en utländsk sajt det senaste året. Åtta procent vet dock inte från vilket land de har handlat, vilket kan ses som ett uttryck för att det inte alltid är tydligt om var en e-handlare har sin bas.

Totalt beräknas e-handeln uppgå till 27,7 miljarder kronor i Sverige för 2011.