Mega-meny

Så kallad mega-meny införs i alla butiker i nästa uppgradering. Den nya menyn kommer att ge bättre översikt och enklare navigering bland alla produktkategorier. Många fler nyheter är att vänta.