Förnyade supportsidor

Vi förnyar supportsidorna och fyller på med fler guider vart efter.