Driftstörningar

Idag har vi tyvärr haft ett långt driftstopp pga. ett kabelbrott hos vår serverleverantör. Enligt uppgift har tre fiberkablar grävts av i Borlänge vilket har orsakat avbrottet. Vi beklagar alla olägenheter driftstoppet har orsakat! Vår serverleverantör försäkrar att de vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att liknande avbrott inte uppstår igen.