Förbättrad administration av produkttaggar

I kommande systemuppgradering uppdateras och förbättras administrationen av produkttaggar.