Modernisering av design och funktion

Betydande modernisering av design och funktion vid nästa systemuppgradering. Vi går över till en helt och hållet adaptiv/responsiv layout. Navigeringsträdet kommer huvudsakligen utgöras av en ny, horisontellt ställd drop down meny. Demonstration kommer upp under våren.